Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

CHO THUÊ XE ĐI VŨNG TÀU DU LỊCH GIÁ RẺ

CHO THUÊ XE ĐI VŨNG TÀULộ trình t. giankm4 chỗ7 chỗ16 chỗ29 chỗ45 chỗ
1XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
200
1300
1500
1700
2800
4900
2XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
600
2800
3000
3300
4600
8300
3XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
420
1900
2100
2400
3500
6800
4XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
140
1200
1300
1400
2400
3800
5XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
200
1300
1500
1700
2800
4300
6XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
340
1800
1900
2000
3400
5200
7XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
280
1600
1700
1800
3200
3800
8XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
270
1300
1400
1500
2600
3800
9XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
90
1200
1300
1500
2600
3700
10XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
100
1200
1300
1500
2600
4100
11XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 giờ
50
800
900
1000
2100
3800
12XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
340
1800
1900
2000
3100
5000
13XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 ngày
1,500
6800
7300
7800
12600
16800
14XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 giờ
90
1100
1.200
1300
2400
3800
15XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
360
1800
1900
2000
3400
5000
16XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
300
1600
1700
1900
3100
4700
17XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
800
4000
4200
4600
8600
11400
18XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
700
3300
3500
4000
5800
10800
19XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
210
1600
1800
1900
3300
4400
20XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
150
1200
1300
1400
2500
4100
21XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
350
1800
1900
2000
3200
5200
22XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
360
1800
1900
2000
3300
5300
23XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
520
2500
2600
2800
4000
5800
24XE Vũng Tàu Bà Rịa
1,5 ngày
550
2700
2800
3300
4400
6800
25XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
900
4100
4200
4500
8400
9700
26XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
200
1200
1300
1400
2600
4600
27XE Vũng Tàu Bà Rịa)
2 ngày
500
2600
2800
3100
5400
8400
28XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
660
3000
3100
3500
6600
7800
29XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
100
1100
1200
1300
2400
3000
30XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
650
4000
4600
4900
7500
9300
31XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 ngày
1,150
5300
5500
5800
9600
13800
32XE Vũng Tàu Bà Rịa
6 ngày
2,100
8100
8300
8800
13300
19300
33XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
250
1400
1500
1700
3000
4400
34XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
240
1500
1600
1700
3000
4400
35XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
50
1100
1200
1300
2300
3800
36XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
90
1200
1300
1400
2400
4000
37XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
220
1400
1600
1700
2800
4000
38XE Vũng Tàu Bà Rịa
7 giờ
130
1200
1300
1400
2400
3100
39XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
1100
4900
5500
6100
9100
12800
40XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 ngày
4,000
15300
16300
17300
24600
38800
41XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
350
1,8.000
1900
2100
3600
4800
42XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
50
1000
1100
1200
1800
2300
43XE Vũng Tàu Bà Rịa
6 ngày
2,400
9300
9800
10800
16600
3000
44XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 ngày
1,900
8800
9300
9800
15100
19800
45XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
340
1400
1500
1600
2800
5400
46XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
360
1700
1800
1900
3200
4400
47XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
100
1100
1200
1300
2400
3300
48XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
240
1100
1200
1300
2200
4400
49XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
200
1400
1600
1800
2600
3700
50XE Vũng Tàu Bà Rịa
7 giờ
130
1100
1200
1300
2000
3500
51XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
400
1900
2000
2100
3400
5300
52XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
220
1400
1500
1600
2700
4400
53XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
230
1400
1500
1600
2800
4300
54XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
150
1200
1300
1400
2400
4000
55XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
260
1400
1500
1600
2800
4300
56XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
320
1800
1900
2000
3400
5200
57XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
900
4100
4300
4500
7600
12800
58XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
700
3800
4000
4300
6900
9300
59XE Vũng Tàu Bà RịaLãnh
4 ngày
1,150
5100
5300
5800
9100
13800
60XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 giờ
50
800
900
1000
1900
2100
61XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
700
3800
4000
4300
6900
9300
62XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
600
3500
3800
4100
6400
8000
63XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
480
2300
2600
2800
4600
7600
64XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
340
1700
1800
1900
3400
5400
65XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
320
1600
1700
1800
2700
4500
66XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
220
1400
1500
1600
2600
4300
67XE Vũng Tàu Bà Rịa
5 ngày
1,800
7700
7800
8300
13600
22800
68XE Vũng Tàu Bà Rịa
7 ngày
2,700
10800
11300
12300
16600
25800
69XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 ngày
1,480
6300
6800
7100
11100
17800
70XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
600
2800
3100
3300
6600
9300
71XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
540
2700
3000
3200
6000
8300
72XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
300
1700
1800
1900
3400
5300
73XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
300
1700
1800
1900
3400
5300
74XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 giờ
50
700
800
900
1400
1800
75XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
500
2500
2600
2700
3600
8600
76XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
220
1400
1500
1600
2700
4600
77XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
290
1700
1800
1900
3200
5100
78XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
380
1900
2000
2300
3400
6100
79XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
420
2100
2200
2400
3800
6400
80XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
120
1100
1200
1300
2400
3400
81XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
160
1200
1300
1400
2500
3500
82XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
660
3000
3100
3200
5100
7800
83XE Vũng Tàu Bà 
3 ngày
1,200
5300
6800
7800
10600
15800
84XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
80
1200
1300
1400
1800
3600
85XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
320
1700
1800
1900
3000
4800
86Vũng Tàu
1 ngày
260
1400
1600
1800
2800
4900
87XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
300
1800
2200
2900
3400
4900
88XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
520
3800
3900
4100
6100
8300
Chú ý:
  • Giá trên có thể thay đối theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.
  • Giá trên đã bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi
  • Giá chưa bao gồm: 10% thuế VAT vận chuyển, ăn nghỉ của lái xe nếu có.
  • đơn vị tính : 1000 đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét