Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

CHO THUÊ XE DU LICH 4 CHO DI VUNG TAU

CHO THUÊ XE ĐI VŨNG TÀULộ trình t. giankm4 chỗ7 chỗ16 chỗ29 chỗ45 chỗ
1XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
200
1300
1500
1700
2800
4900
2XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
600
2800
3000
3300
4600
8300
3XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
420
1900
2100
2400
3500
6800
4XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
140
1200
1300
1400
2400
3800
5XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
200
1300
1500
1700
2800
4300
6XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
340
1800
1900
2000
3400
5200
7XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
280
1600
1700
1800
3200
3800
8XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
270
1300
1400
1500
2600
3800
9XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
90
1200
1300
1500
2600
3700
10XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
100
1200
1300
1500
2600
4100
11XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 giờ
50
800
900
1000
2100
3800
12XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
340
1800
1900
2000
3100
5000
13XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 ngày
1,500
6800
7300
7800
12600
16800
14XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 giờ
90
1100
1.200
1300
2400
3800
15XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
360
1800
1900
2000
3400
5000
16XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
300
1600
1700
1900
3100
4700
17XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
800
4000
4200
4600
8600
11400
18XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
700
3300
3500
4000
5800
10800
19XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
210
1600
1800
1900
3300
4400
20XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
150
1200
1300
1400
2500
4100
21XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
350
1800
1900
2000
3200
5200
22XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
360
1800
1900
2000
3300
5300
23XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
520
2500
2600
2800
4000
5800
24XE Vũng Tàu Bà Rịa
1,5 ngày
550
2700
2800
3300
4400
6800
25XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
900
4100
4200
4500
8400
9700
26XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
200
1200
1300
1400
2600
4600
27XE Vũng Tàu Bà Rịa)
2 ngày
500
2600
2800
3100
5400
8400
28XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
660
3000
3100
3500
6600
7800
29XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
100
1100
1200
1300
2400
3000
30XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
650
4000
4600
4900
7500
9300
31XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 ngày
1,150
5300
5500
5800
9600
13800
32XE Vũng Tàu Bà Rịa
6 ngày
2,100
8100
8300
8800
13300
19300
33XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
250
1400
1500
1700
3000
4400
34XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
240
1500
1600
1700
3000
4400
35XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
50
1100
1200
1300
2300
3800
36XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
90
1200
1300
1400
2400
4000
37XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
220
1400
1600
1700
2800
4000
38XE Vũng Tàu Bà Rịa
7 giờ
130
1200
1300
1400
2400
3100
39XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
1100
4900
5500
6100
9100
12800
40XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 ngày
4,000
15300
16300
17300
24600
38800
41XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
350
1,8.000
1900
2100
3600
4800
42XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
50
1000
1100
1200
1800
2300
43XE Vũng Tàu Bà Rịa
6 ngày
2,400
9300
9800
10800
16600
3000
44XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 ngày
1,900
8800
9300
9800
15100
19800
45XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
340
1400
1500
1600
2800
5400
46XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
360
1700
1800
1900
3200
4400
47XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
100
1100
1200
1300
2400
3300
48XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
240
1100
1200
1300
2200
4400
49XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
200
1400
1600
1800
2600
3700
50XE Vũng Tàu Bà Rịa
7 giờ
130
1100
1200
1300
2000
3500
51XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
400
1900
2000
2100
3400
5300
52XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
220
1400
1500
1600
2700
4400
53XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
230
1400
1500
1600
2800
4300
54XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
150
1200
1300
1400
2400
4000
55XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
260
1400
1500
1600
2800
4300
56XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
320
1800
1900
2000
3400
5200
57XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
900
4100
4300
4500
7600
12800
58XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
700
3800
4000
4300
6900
9300
59XE Vũng Tàu Bà RịaLãnh
4 ngày
1,150
5100
5300
5800
9100
13800
60XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 giờ
50
800
900
1000
1900
2100
61XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
700
3800
4000
4300
6900
9300
62XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
600
3500
3800
4100
6400
8000
63XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
480
2300
2600
2800
4600
7600
64XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
340
1700
1800
1900
3400
5400
65XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
320
1600
1700
1800
2700
4500
66XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
220
1400
1500
1600
2600
4300
67XE Vũng Tàu Bà Rịa
5 ngày
1,800
7700
7800
8300
13600
22800
68XE Vũng Tàu Bà Rịa
7 ngày
2,700
10800
11300
12300
16600
25800
69XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 ngày
1,480
6300
6800
7100
11100
17800
70XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
600
2800
3100
3300
6600
9300
71XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
540
2700
3000
3200
6000
8300
72XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
300
1700
1800
1900
3400
5300
73XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
300
1700
1800
1900
3400
5300
74XE Vũng Tàu Bà Rịa
4 giờ
50
700
800
900
1400
1800
75XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
500
2500
2600
2700
3600
8600
76XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
220
1400
1500
1600
2700
4600
77XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
290
1700
1800
1900
3200
5100
78XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
380
1900
2000
2300
3400
6100
79XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
420
2100
2200
2400
3800
6400
80XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
120
1100
1200
1300
2400
3400
81XE Vũng Tàu Bà Rịa
8 giờ
160
1200
1300
1400
2500
3500
82XE Vũng Tàu Bà Rịa
2 ngày
660
3000
3100
3200
5100
7800
83XE Vũng Tàu Bà 
3 ngày
1,200
5300
6800
7800
10600
15800
84XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
80
1200
1300
1400
1800
3600
85XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
320
1700
1800
1900
3000
4800
86Vũng Tàu
1 ngày
260
1400
1600
1800
2800
4900
87XE Vũng Tàu Bà Rịa
1 ngày
300
1800
2200
2900
3400
4900
88XE Vũng Tàu Bà Rịa
3 ngày
520
3800
3900
4100
6100
8300
Chú ý:
  • Giá trên có thể thay đối theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ để biết chi tiết.
  • Giá trên đã bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi
  • Giá chưa bao gồm: 10% thuế VAT vận chuyển, ăn nghỉ của lái xe nếu có.
  • đơn vị tính : 1000 đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét